Tìm việc làm, tuyển dụng Thời vụ - Bán thời gian tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Anchor Fasteners Việt Nam tuyển nhân viên thành hình

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tài xế

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên khai phá

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên văn phòng xưởng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân hàn

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Kỹ sư cơ khí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Kỹ Sư điện

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng