Công ty TNHH Nghĩa (Nghĩa HEAD) tuyển Nhân viên marketing

Mức lương: Từ 7 triệu VNĐ - 10 triệu VNĐ