Công ty TNHH Nghĩa (Nghĩa HEAD) tuyển 5 cửa hàng trưởng

Mức lương: Thỏa thuận
Lương + thưởng : 15 triệu trở lên