Công ty TNHH IS VINA tuyển kỹ sư bảo trì, sửa chữa xe cơ giới

Mức lương: Thỏa thuận
Bảo trì, sửa chữa xe cơ giới (xe nâng, xe xúc, xe đào, xe ben, xe đầu kéo, v.v…) và các loại máy móc, công cụ, thiết bị liên quan;
Tham gia lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa xe cơ giới
Thực hiện các công việc liên quan đến bảo trì và các công việc khác theo yêu cầu
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn