Công ty TNHH IS VINA tuyển đội trưởng cảng

Mức lương: Thỏa thuận
Thiết lập, quản lý quá trình bốc dỡ gang, phế liệu theo tiêu chuẩn ISO

Lên kế hoạch và quản lý quá trình vận chuyển từ cảng vào nhà máy

Liên hệ với chính quyền địa phương và kê khai hồ sơ liên quan

Tổ chức các phương tiện, thiết bị và nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất

Lập tài liệu và báo cáo công việc hàng ngày bằng tiếng Anh

Giám sát và quản lý nhân viên trong nhóm

Thực hiện các công việc khác ở cảng theo yêu cầu

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn