Công ty TNHH IS VINA tuyển đốc công cảng

Mức lương: Thỏa thuận
Liên hệ với khách hàng để lên kế hoạch vận chuyển, bốc dỡ gang, phế liệu từ cảng vào nhà máy

Tổ chức, giám sát, quản lý và báo cáo tình hình phương tiện, thiết bị và nhân lực

Thực hiện các công việc khác liên quan đến quá trình luyện thép và công việc khác theo yêu cầu

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn