Việc làm công nhân, kế toán, may mặc, việc làm thêm, sinh viên tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B2

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu và là số ít các khu công nghiệp có vị trí đ

Cách cảng Phú Mỹ (Baria Serece) 12 km (cho phép tàu 80.000 tấn cập cảng); cảng Thị Vải 05 km (cho phép tàu 54.000 tấn cập cảng, rất thuận lợi bốc dỡ container, máy móc thiết bị quá khổ); cảng Gò Dầu 07 km (cho phép tàu 20.000 tấn cập cảng).