Việc làm công nhân, kế toán, may mặc, việc làm thêm, sinh viên tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A1

Khu công nghiệp Mỹ Xuân Aa thuộc vùng trọng điểm kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Dương. Thuận lợi về

Kỹ Sư điện

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên KCS

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng