Công ty TNHH San Fang Việt Nam

Địa chỉ: Lô II-4, KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số điện thoại: 02543.899.501
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH San Fang Việt Nam tuyển dụng