Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân B1 - Conac, Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành , Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại: 0254.3.921.921 Ext 1037 (gặp Ms. Hường)
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam tuyển dụng