Công Ty TNHH Anchor Fasteners Việt Nam

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Lô V3,H. Tân Thành,Bà Rịa-Vũng Tàu
Số điện thoại: (064) 3899452, 38995
3
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty TNHH Anchor Fasteners Việt Nam tuyển dụng