Tuyển dụng Việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu | Cơ Hội Thăng Tiến Cao

Thợ may

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên KCS

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Kỹ Sư điện

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Kỹ sư cơ khí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân hàn

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên văn phòng xưởng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên khai phá

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tài xế

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Anchor Fasteners Việt Nam tuyển nhân viên thành hình

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Twinkle Việt Nam tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CP Steel Builder tuyển dụng 25 thợ hàn

Số lượng: 25
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển công nhân bảo trì, sửa chữa xe cơ giới

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển đốc công cảng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển kỹ sư bảo trì, sửa chữa xe cơ giới

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam tuyển dụng tài xế dấu D

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển tài xế xe đào

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển tài xế xe đaof

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển đội trưởng cảng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển đốc công nhà máy

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển công nhân bảo trì, sửa chữa xe cơ giới

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển đốc công cảng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH IS VINA tuyển kỹ sư bảo trì, sửa chữa xe cơ giới

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CP Steel Builder tuyển dụng 25 thợ hàn

Số lượng: 25
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 4-9 Triệu Làm Tại Nhà 2-3H/ Ngày

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: 01-01-2026

Công ty TNHH Twinkle Việt Nam tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng